سیستم کسب درآمد مورد علاقه شما چیست؟
(50.56%) 45
کسب درآمد کلیکی (PTC)
(16.85%) 15
کسب درآمد از آپلود
(6.741%) 6
کسب درآمد از سورف
(3.370%) 3
کسب درآمد از کوتاه کردن لینک
(3.370%) 3
کسب درآمد از پاپ آپ
(19.10%) 17
کسب درآمد از بیت کوین و دوژکوین

تعداد شرکت کنندگان : 89