سیستم کسب درآمد مورد علاقه شما چیست؟
(50%) 45
کسب درآمد کلیکی (PTC)
(16.66%) 15
کسب درآمد از آپلود
(6.666%) 6
کسب درآمد از سورف
(3.333%) 3
کسب درآمد از کوتاه کردن لینک
(3.333%) 3
کسب درآمد از پاپ آپ
(20%) 18
کسب درآمد از بیت کوین و دوژکوین

تعداد شرکت کنندگان : 90