سیستم کسب درآمد مورد علاقه شما چیست؟
(50%) 24
کسب درآمد کلیکی (PTC)
(14.58%) 7
کسب درآمد از آپلود
(10.41%) 5
کسب درآمد از سورف
(4.166%) 2
کسب درآمد از کوتاه کردن لینک
(2.083%) 1
کسب درآمد از پاپ آپ
(18.75%) 9
کسب درآمد از بیت کوین و دوژکوین

تعداد شرکت کنندگان : 48