سیستم کسب درآمد مورد علاقه شما چیست؟
(53.12%) 34
کسب درآمد کلیکی (PTC)
(15.62%) 10
کسب درآمد از آپلود
(7.812%) 5
کسب درآمد از سورف
(4.687%) 3
کسب درآمد از کوتاه کردن لینک
(1.562%) 1
کسب درآمد از پاپ آپ
(17.18%) 11
کسب درآمد از بیت کوین و دوژکوین

تعداد شرکت کنندگان : 64