سیستم کسب درآمد مورد علاقه شما چیست؟
(50%) 46
کسب درآمد کلیکی (PTC)
(17.39%) 16
کسب درآمد از آپلود
(6.521%) 6
کسب درآمد از سورف
(3.260%) 3
کسب درآمد از کوتاه کردن لینک
(3.260%) 3
کسب درآمد از پاپ آپ
(19.56%) 18
کسب درآمد از بیت کوین و دوژکوین

تعداد شرکت کنندگان : 92