سیستم کسب درآمد مورد علاقه شما چیست؟
(52.45%) 32
کسب درآمد کلیکی (PTC)
(16.39%) 10
کسب درآمد از آپلود
(8.196%) 5
کسب درآمد از سورف
(3.278%) 2
کسب درآمد از کوتاه کردن لینک
(1.639%) 1
کسب درآمد از پاپ آپ
(18.03%) 11
کسب درآمد از بیت کوین و دوژکوین

تعداد شرکت کنندگان : 61