سیستم کسب درآمد مورد علاقه شما چیست؟
(52.72%) 29
کسب درآمد کلیکی (PTC)
(14.54%) 8
کسب درآمد از آپلود
(9.090%) 5
کسب درآمد از سورف
(3.636%) 2
کسب درآمد از کوتاه کردن لینک
(1.818%) 1
کسب درآمد از پاپ آپ
(18.18%) 10
کسب درآمد از بیت کوین و دوژکوین

تعداد شرکت کنندگان : 55