سیستم کسب درآمد مورد علاقه شما چیست؟
(53.03%) 35
کسب درآمد کلیکی (PTC)
(15.15%) 10
کسب درآمد از آپلود
(7.575%) 5
کسب درآمد از سورف
(4.545%) 3
کسب درآمد از کوتاه کردن لینک
(1.515%) 1
کسب درآمد از پاپ آپ
(18.18%) 12
کسب درآمد از بیت کوین و دوژکوین

تعداد شرکت کنندگان : 66