سیستم کسب درآمد مورد علاقه شما چیست؟
(50%) 25
کسب درآمد کلیکی (PTC)
(14%) 7
کسب درآمد از آپلود
(10%) 5
کسب درآمد از سورف
(4%) 2
کسب درآمد از کوتاه کردن لینک
(2%) 1
کسب درآمد از پاپ آپ
(20%) 10
کسب درآمد از بیت کوین و دوژکوین

تعداد شرکت کنندگان : 50